UTBILDNINGEN

Utbildningen Gör Din Röst Hörd riktar dig till företag och organisationer som vill utveckla och sina medarbetare som personer och kommunikatörer.
 

I utbildningen Gör Din Röst Hörd samarbetar jag tillsammans med retorikkonsult Klara Härgestam. 

En enastående kombination av röst och retorik
Röstvården fokuserar på den som talar – att hitta sina fyra röstlägen och använda kroppen för att inte skada sin röst. Men röstvården kan inte kommunicera ett budskap. Retoriken fokuserar på budskapet – hur kropp och röst påverkar ditt budskap och hur du engagerar dina lyssnare. Men retoriken kan inte utveckla en röst. Med Gör Din Röst Hörd får du båda bitarna i en enastående kombination.

Upplevelser och nya erfarenheter
Så jobbar vi för att kunskapen om röstvård och kommunikation ska landa i deltagarna och stannar kvar.

Individuell träning för alla deltagare
Individuell träning får stort utrymme. Träningen utgår från varje deltagares styrkor och utvecklingspotential.

Röst och retorik – Kunskap som kompletterar varandra
Vi såg beröringspunkter mellan våra ämnen sång/röstteknik och retorik. Vi visste att en utbildning i röstvård kan ge mycket. Liksom en föreläsning om retorik. Men, tänkte vi, vad hjälper det om din retorik är vassast i lådan om inte rösten bär på grund av överansträngning? Och vad hjälper det om rösten flödar fritt men orden inte kommunicerar det du vill? Så växte utbildningen Gör Din Röst Hörd fram.

PODCASTEN

PRESSMATERIAL

UTBILDNINGEN

PRESSKLIPP

KONTAKT

info@gordinrosthord.nu

Klara Härgestam
klara@klarabesked.se
072 206 50 97

Anna Wiborg
info@annawiborgvocals.com
070 454 04 34